Andre/Othes

  ٭ Hunde Info ٭ Siden om hunde
  ٭ Hunde portalen ٭ Der Hund - The Dog - Le Chien
     
Klubber/Clubs
Denmark Dansk Kennel Klub Finland Finske Sennenhund Klub Czech/Tjeckien KSSP Club
Denmark KHKG Finland Finske Kennel Klub  
    Switzerland/Schweiz GSS-Club
Svenska/Swedish Svenske Sennenhundklub Belgium/Belgien BKZS SMD-Club  
Svenska/Swedish Svensk Kennel Klub SKK Belgium/Belgien Kennel Club Belgium  
     
Germany/Tyskland Schweizer Sennenhund Club Austria/Österrike Austria Kennel Club  
Germany/Tyskland Tyske Kennel Klub Germany Austria/Österrike Austria Sennenhunds Klub  
     
Français Association Française des BS